ตามที่กองทุน ได้อนุมัติการลงทะเบียนเป็นผู้ดูแลระบบของหน่วยงานในการยื่นข้อเสนอผ่านระบบบริหารจัดการกองทุุนฯ ให้กับ อบต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง แล้วนั้น บัดนี้ อบต.ดอนไฟ ขอแจ้งให้ทราบว่า อบต.ดอนไฟ ยังมิได้รับ Username และ Password ผ่านทางอีเมลล์ตามที่หน่วยงานของท่านได้แจ้งไว้ โดย อบต.ดอนไฟ ได้ติดต่อได้ยังกองทุนฯ หลายครั้ง แต่ไม่สามารถติดต่อกับ จนท.ได้ ขอความกรุณาให้หน่วยงานของท่าน ติดต่อกลับมายัง อบต.ดอนไฟ ด้วยค่ะ  อัจฉรา โชครวย  หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ดอนไฟ  มือถือ 084-8108302, 087-1770681 ขอบคุณค่ะ