อยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมันค่ะ และอยากทราบว่าขณะนี้มีโรงงานหรือเทศบาลต่างๆที่เข้าร่วมโครงการแล้วทั้งหมดกี่จังหวัดคะ