อยากทราบว่าทางกระทรวงพลังงานมีทุนสำหรับศึกษาต่อในระดับปริญญาโทมั้ยคะ และถ้ามีต้องทำอย่างไร และทราบข่าวสารจากทางไหนได้บ้างคะ