กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
 
 
 

หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
พลเอก สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน ได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการพลังงานฐานนวัตกรรม Energy 4.0 ด้านพลังงานทดแทน ในงาน Asia Power Week 2017 
 
 
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ขอเชิญชมนิทรรศการพลังงานฐานนวัตกรรม Energy 4.0 เรียนรู้ด้านพลังงานหมุนเวียนและจุดประกายแนวคิด SPP Hybrid Firm 
 
 
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน อนุมัติงบ 8,445 ล้านบาท ผลักดันโครงการประหยัดพลังงานและพลังงานทดแทน 
 
 
โครงการส่งเสริมการผลิตไบโอมีเทนอัด (CBG) ที่ได้ให้การสนับสนุนสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
 
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานยังคงเดินหน้าส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงาน 
 
 

 

 
 
ติดตามรายงานพิเศษความสำเร็จของชาวบ้านหัวนา หนองบัวลำภู สร้างอาชีพจากพลังงานสะอาด “ห้องข่าวภาคเที่ยง ช่อง 7” รายงานโดยมะลิ แซ่ฉิ่น
 

  19/08/2017

 
  ติดตามรายงานพิเศษความสำเร็จของชาวบ้านหัวนา หนองบัวลำภู สร้างอาชีพจากพลังงานสะอาด “ห้องข่าวภาคเที่ยง ช่อง 7” รายงานโดยมะลิ แซ่ฉิ่น

     ติดตามรายงานพิเศษความสำเร็จของชาวบ้านหัวนา หนองบัวลำภู สร้างอาชีพจากพลังงานสะอาด “ห้องข่าวภาคเที่ยง ช่อง 7” รายงานโดยมะลิ แซ่ฉิ่น 
 
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ขยายผลนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานทดแทนสร้างเศรษฐกิจฐานราก เยี่ยมชมโครงการส่งเสริมการใช้ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เทศบาลตำบลหัวนา อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู นำมาปั่นเครื่องสูบน้ำจากใต้ดิน จ่ายให้กับแปลงผักเกษตรอินทรีย์ บนเนื้อที่กว่า 7 ไร่ เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และสนับสนุนให้ชาวบ้านมีอาชีพและรายได้เสริมแบบพึ่งพาตนเองในชุมชนตามนโยบายประชารัฐ 
 
 
 
 
#25ปีกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
#สร้างสรรค์โปร่งใสยั่งยืน
#โครงการส่งเสริมการใช้ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
#สื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการ
#หนองบัวลำภู 
#ห้องข่าวภาคเที่ยง #ช่อง7
 
 
   
 
   
 
 
หน้าหลัก ติดต่อเรา คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
Copyright © 2009 www.enconfund.com. All rights reserved.