กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
 
 
 

หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ประชุมแม่ข่ายงานศึกษาวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 
 
 
สนพ.ประกาศขยายรับสมัครตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าถึง 31 ตุลาคม 2560 
 
 
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดตัว โครงการสนับสนุนการลงทุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า (eTukTuk) 
 
 
พลเอก สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน ได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการพลังงานฐานนวัตกรรม Energy 4.0 ด้านพลังงานทดแทน ในงาน Asia Power Week 2017 
 
 
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ขอเชิญชมนิทรรศการพลังงานฐานนวัตกรรม Energy 4.0 เรียนรู้ด้านพลังงานหมุนเวียนและจุดประกายแนวคิด SPP Hybrid Firm 
 
 

 

 
 
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พัฒนาการผลิตก๊าซชีวภาพสร้างความยั่งยืนให้ชุมชน
 

  09/08/2017

 
  กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พัฒนาการผลิตก๊าซชีวภาพสร้างความยั่งยืนให้ชุมชน

 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

พัฒนาการผลิตก๊าซชีวภาพสร้างความยั่งยืนให้ชุมชน
 
9 สิงหาคม 2560 ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และโฆษกกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนพ. ได้เดินทางไปเยี่ยมชมระบบผลิตก๊าซชีวภาพภายใต้โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม โดยการสนับสนุนของ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ณ บริษัท ไทยรุ่งกิจ ไวท์ดั๊ก จำกัด ต.บางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม ที่ได้ติดตั้งเทคโนโลยีระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบกวนสมบูรณ์ หรือ การกวนน้ำเสียกับจุลินทรีย์ให้ผสมกันได้อย่างสมบูรณ์ โดยการนำน้ำเสียที่ผ่านกระบวนการแปรรูปเป็ด มาใช้ควบคู่กับหญ้าเนเปียร์ที่ปลูกในพื้นที่ชุมชนโดยรอบ มาใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการหมักเพื่อผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ ซึ่งสามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ 3,114 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และสามารถก๊าซชีวภาพมาใช้ประโยชน์ทดแทนก๊าซหุงต้ม (LPG) ได้ 0.44 ล้านกิโลกรัมต่อปี  
 
ทั้งนี้ ระบบบผลิตก๊าซชีวภาพ ถือเป็นระบบที่มีการนำใช้อย่างแพร่เผยหลาย เพื่อนำของน้ำเสียที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในรูปแบบของพลังงานทดแทน แทนการปล่อยทิ้งจนเกิดการเสียเปล่า หรือก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนใกล้เคียง พร้อมทั้งยังเป็นแบบอย่างในการสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับชุมชนในการขับเคลื่อนให้มีการปลูกพืชพลังงานอย่างหญ้าเนเปียร์เพื่อนำมาใช้ควบคู่ในกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ ซึ่งถือเป็นแบบอย่างของบริษัทเอกชนที่สามารถนำของเสียจากภาคอุตสาหกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ จนสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนรอบด้านได้อย่างยั่งยืน
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
หน้าหลัก ติดต่อเรา คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
Copyright © 2009 www.enconfund.com. All rights reserved.