กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
 
 
 

หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ติดตามรายงานพิเศษความสำเร็จของชาวบ้านหัวนา หนองบัวลำภู สร้างอาชีพจากพลังงานสะอาด “ห้องข่าวภาคเที่ยง ช่อง 7” รายงานโดยมะลิ แซ่ฉิ่น  
 
 
เผยผลสำเร็จโครงการก๊าซชีวภาพจากฟาร์มเลี้ยงไก่ ทดแทนไฟฟ้ากว่า 200 ล้านบาทต่อปี 
 
 
กองทุนอนุรักษ์พลังงานฯ หนุนและขยายผลนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานทดแทน เพื่อสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานสู่ชุมชน 
 
 
่เยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 
 
 
โชว์ผลงานนวัตกรรมและความก้าวหน้าโครงการด้านพลังงาน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
 

 

 
 
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พัฒนาการผลิตก๊าซชีวภาพสร้างความยั่งยืนให้ชุมชน
 

  09/08/2017

 
  กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พัฒนาการผลิตก๊าซชีวภาพสร้างความยั่งยืนให้ชุมชน

 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

พัฒนาการผลิตก๊าซชีวภาพสร้างความยั่งยืนให้ชุมชน
 
9 สิงหาคม 2560 ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และโฆษกกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนพ. ได้เดินทางไปเยี่ยมชมระบบผลิตก๊าซชีวภาพภายใต้โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม โดยการสนับสนุนของ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ณ บริษัท ไทยรุ่งกิจ ไวท์ดั๊ก จำกัด ต.บางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม ที่ได้ติดตั้งเทคโนโลยีระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบกวนสมบูรณ์ หรือ การกวนน้ำเสียกับจุลินทรีย์ให้ผสมกันได้อย่างสมบูรณ์ โดยการนำน้ำเสียที่ผ่านกระบวนการแปรรูปเป็ด มาใช้ควบคู่กับหญ้าเนเปียร์ที่ปลูกในพื้นที่ชุมชนโดยรอบ มาใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการหมักเพื่อผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ ซึ่งสามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ 3,114 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และสามารถก๊าซชีวภาพมาใช้ประโยชน์ทดแทนก๊าซหุงต้ม (LPG) ได้ 0.44 ล้านกิโลกรัมต่อปี  
 
ทั้งนี้ ระบบบผลิตก๊าซชีวภาพ ถือเป็นระบบที่มีการนำใช้อย่างแพร่เผยหลาย เพื่อนำของน้ำเสียที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในรูปแบบของพลังงานทดแทน แทนการปล่อยทิ้งจนเกิดการเสียเปล่า หรือก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนใกล้เคียง พร้อมทั้งยังเป็นแบบอย่างในการสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับชุมชนในการขับเคลื่อนให้มีการปลูกพืชพลังงานอย่างหญ้าเนเปียร์เพื่อนำมาใช้ควบคู่ในกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ ซึ่งถือเป็นแบบอย่างของบริษัทเอกชนที่สามารถนำของเสียจากภาคอุตสาหกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ จนสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนรอบด้านได้อย่างยั่งยืน
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
หน้าหลัก ติดต่อเรา คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
Copyright © 2009 www.enconfund.com. All rights reserved.