กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
 
 
 

หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ประชุมแม่ข่ายงานศึกษาวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 
 
 
สนพ.ประกาศขยายรับสมัครตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าถึง 31 ตุลาคม 2560 
 
 
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดตัว โครงการสนับสนุนการลงทุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า (eTukTuk) 
 
 
พลเอก สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน ได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการพลังงานฐานนวัตกรรม Energy 4.0 ด้านพลังงานทดแทน ในงาน Asia Power Week 2017 
 
 
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ขอเชิญชมนิทรรศการพลังงานฐานนวัตกรรม Energy 4.0 เรียนรู้ด้านพลังงานหมุนเวียนและจุดประกายแนวคิด SPP Hybrid Firm 
 
 

 

 
 
่เยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
 

  06/08/2017

 
  กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โชว์ผลงานการสนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โชว์ผลงานการสนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 

 
 5 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00 น. ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และโฆษกกระทรวงพลังงาน นำคณะสื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น ที่ดําเนินงานโดย บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด ซึ่งมีพื้นที่ในการผลิตไฟฟ้า 30 ไร่ และใช้พื้นที่ปลูกหญ้าเนเปียร์ประมาณ 2,000 ไร่ สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ถึง 15,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน/โรง เพียงพอสําหรับนําไปผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาด 3.12 เมกกะวัตต์ โดยในระบบนี้จะใช้หญ้าเนเปียร์สด (พืชพลังงาน) อายุประมาณ 60 วัน เมื่อทําการเก็บเกี่ยว และผ่านกระบวนการหมัก จะเกิดการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic Digestion และ Gas Engine) ได้ผลผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ โดยหญ้าเนเปียร์สด 1 ตัน สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ 90 ลูกบาศก์เมตร เปลี่ยนเป็นพลังงาน ไฟฟ้าประมาณ 170 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/วัน 
 
#25ปีกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
#สร้างสรรค์โปร่งใสยั่งยืน
#โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน
#สื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการ
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
หน้าหลัก ติดต่อเรา คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
Copyright © 2009 www.enconfund.com. All rights reserved.