กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
 
 
 

หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ประชุมแม่ข่ายงานศึกษาวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 
 
 
สนพ.ประกาศขยายรับสมัครตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าถึง 31 ตุลาคม 2560 
 
 
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดตัว โครงการสนับสนุนการลงทุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า (eTukTuk) 
 
 
พลเอก สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน ได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการพลังงานฐานนวัตกรรม Energy 4.0 ด้านพลังงานทดแทน ในงาน Asia Power Week 2017 
 
 
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ขอเชิญชมนิทรรศการพลังงานฐานนวัตกรรม Energy 4.0 เรียนรู้ด้านพลังงานหมุนเวียนและจุดประกายแนวคิด SPP Hybrid Firm 
 
 

 

 
 
โชว์ผลงานนวัตกรรมและความก้าวหน้าโครงการด้านพลังงาน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 

  06/08/2017

 
  กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โชว์ผลงานนวัตกรรมและความก้าวหน้าโครงการด้านพลังงาน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โชว์ผลงานนวัตกรรมและความก้าวหน้าโครงการด้านพลังงาน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
5 สิงหาคม 2560 ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และโฆษกกระทรวงพลังงาน นำคณะสื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เยี่ยมชมความก้าวหน้าโครงการผลงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและอาจารย์ให้การต้อนรับ ซึ่งในวันนี้มีการบรรยายพิเศษนำเสนอความก้าวหน้าโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยตัวแทนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่
 
1. โครงการ KhonKaen Smart City มีเป้าหมายที่จะผลักดันให้จังหวัดขอนแก่นเป็นต้นแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยนําเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) มาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเมือง ภายใต้นโยบาย Smart Cities และ Thailand 4.0  โดยเทศบาลนครขอนแก่นได้จัดทำ 3 โครงการ เพื่อรองรับ KhonKaen Smart City ที่กำลังจะมาถึงด้วย 1. Smart Parking อำนวยความสะดวกในการจอดรถ 2. Smart Pollution ตรวจสอบมลภาวะทางอากาศด้วยเซ็นเซอร์ 3. ระบบจัดการป้องกันน้ำท่วมด้วยเซ็นเซอร์ และเมื่อมีระบบดังกล่าวรองรับผู้ที่จะมาลงทุนก็จะเลือกเมืองที่มีพื้นฐานเรื่องนี้จะส่งผลดีในแง่ของเศรษฐกิจมากขึ้น
 
2. โครงการอาคารประหยัดพลังงาน Net Zero Energy Building มีเป้าหมายในการใช้พลังงานไฟฟ้าสุทธิภายในอาคารเป็นศูนย์ ถือเป็นอาคารสำนักงานต้นแบบพลังงานของประเทศไทย ที่สามารถผลิตได้เองจากอาคาร ด้วยปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้เองหักลบกับปริมาณไฟฟ้าที่นำเข้ามาจากภายนอกอาคาร คิดคำนวณในแต่ละรอบปีต้องมีค่าเท่ากับศูนย์ ซึ่งสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้นี้ไปสู่ภาคประชาชนต่อไปได้
 
3. โครงการศึกษาระบบโลจิสติกส์เพื่อการจัดการการขนส่งในภาคการเกษตร เป็นการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์การขนส่งในภาคการเกษตรให้มีความเหมาะสมกับแต่ละพื้นที่เพื่อลดภาระด้านการจัดการด้านโลจิสติกส์ขาเข้า (Inbound logistics) ให้แก่เกษตรกรรายย่อยในโซ่อุปทานสินค้าเกษตรอันนำไปสู่การลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถลดต้นทุนการผลิตโดยการลดต้นทุนด้านการขนส่งในระดับฟาร์ม และจากฟาร์มไปยังโรงงานแปรรูปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
4. โครงการผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด (Compressed Biomethane Gas : CBG) จากมูลสัตว์ เป็นก๊าซที่เกิดจากการนำก๊าซชีวภาพมาปรับปรุงคุณภาพให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานกำหนดซึ่งสามารถนำมาใช้แทนก๊าซ CNG ในรถยนต์ และถือว่าเป็นพลังงานทดแทนที่สามารถผลิตได้ภายในประเทศจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียและของเสียต่างๆ ที่เป็นสารอินทรีย์
 
สุดท้ายคณะเยี่ยมชมเดินทางไปสถานีพลังงานทดแทน ด้วยรถ Shuttle Bus KST ซึ่งเป็นรถที่ใช้ก๊าซ CBG เป็นเชื้อเพลิงเพื่อเยี่ยมชมความก้าวหน้าโรงผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) พร้อมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน 
 
#25ปีกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
#สร้างสรรค์โปร่งใสยั่งยืน
#สื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
หน้าหลัก ติดต่อเรา คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
Copyright © 2009 www.enconfund.com. All rights reserved.