กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
 
 
 

หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
พลเอก สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน ได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการพลังงานฐานนวัตกรรม Energy 4.0 ด้านพลังงานทดแทน ในงาน Asia Power Week 2017 
 
 
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ขอเชิญชมนิทรรศการพลังงานฐานนวัตกรรม Energy 4.0 เรียนรู้ด้านพลังงานหมุนเวียนและจุดประกายแนวคิด SPP Hybrid Firm 
 
 
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน อนุมัติงบ 8,445 ล้านบาท ผลักดันโครงการประหยัดพลังงานและพลังงานทดแทน 
 
 
โครงการส่งเสริมการผลิตไบโอมีเทนอัด (CBG) ที่ได้ให้การสนับสนุนสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
 
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานยังคงเดินหน้าส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงาน 
 
 

 

 
 
สัมมนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
 

  22/06/2017

 
  สัมมนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

        ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และโฆษกกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดงานสัมมนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยมี นายธนธัช จังพานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน และเจ้าหน้าที่จาก สนพ. และ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมฟังสัมมนาในครั้งนี้ และมี นายปริพัตร บูรณสิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกวินน์คอนซัลติ้ง จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย ณ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ถ.เพชรบุรี

 
       กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มีบทบาทในการพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนของประเทศมายาวนานกว่า 25 ปี เป็นกลไกสำคัญที่สนับสนุนเป้าหมายของแผนอนุรักษ์พลังงานและแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกให้มีความก้าวหน้าและบรรลุผลสัมฤทธิ์ ดังนั้น การมีแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ จะเป็นเครื่องมือช่วยให้เกิดความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียและผู้ปฏิบัติงานถึงทิศทางการดำเนินงานของกองทุนฯ แนวทางสนับสนุนทางการเงิน หรือลักษณะโครงการที่กองทุนฯ ให้การสนับสนุน ตลอดจนการบริหารโครงการ เพื่อนำไปสู่การดำเนินงานรูปแบบใหม่ของสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานต่อไป
 
 
 
 
   
 
   
 
 
หน้าหลัก ติดต่อเรา คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
Copyright © 2009 www.enconfund.com. All rights reserved.