กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
 
 
 

หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จับมือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาระบบ Smart Boiler ลดใช้พลังงานภาคอุตสาหกรรม 
 
 
ถ่านชีวภาพ พลิกเศษวัสดุการเกษตรเป็นเชื้อเพลิง 
 
 
กระทรวงพลังงาน จับมือ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage Systems) 
 
 
สนพ. โรดโชว์โครงการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่ภูเก็ต 
 
 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
 
 

 

 
 
สัมมนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
 

  22/06/2017

 
  สัมมนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

        ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และโฆษกกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดงานสัมมนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยมี นายธนธัช จังพานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน และเจ้าหน้าที่จาก สนพ. และ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมฟังสัมมนาในครั้งนี้ และมี นายปริพัตร บูรณสิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกวินน์คอนซัลติ้ง จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย ณ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ถ.เพชรบุรี

 
       กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มีบทบาทในการพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนของประเทศมายาวนานกว่า 25 ปี เป็นกลไกสำคัญที่สนับสนุนเป้าหมายของแผนอนุรักษ์พลังงานและแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกให้มีความก้าวหน้าและบรรลุผลสัมฤทธิ์ ดังนั้น การมีแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ จะเป็นเครื่องมือช่วยให้เกิดความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียและผู้ปฏิบัติงานถึงทิศทางการดำเนินงานของกองทุนฯ แนวทางสนับสนุนทางการเงิน หรือลักษณะโครงการที่กองทุนฯ ให้การสนับสนุน ตลอดจนการบริหารโครงการ เพื่อนำไปสู่การดำเนินงานรูปแบบใหม่ของสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานต่อไป
 
 
 
 
   
 
   
 
 
หน้าหลัก ติดต่อเรา คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
Copyright © 2009 www.enconfund.com. All rights reserved.