กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
 
 
 

หน้าหลัก > ข่าวกิจกรรม/การอบรม
 
 
ต้อนรับ Mr. Kimihiro Kuromizu Mr. Toru Hashimoto และ Mr. Yuta Honobe ผู้แทนจากเมืองโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้แนวทางและประสบการณ์ในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ของเมืองโยโกฮาม่า 
 
 

 

 
 
ต้อนรับ Mr. Kimihiro Kuromizu Mr. Toru Hashimoto และ Mr. Yuta Honobe ผู้แทนจากเมืองโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้แนวทางและประสบการณ์ในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ของเมืองโยโกฮาม่า
 

  14/09/2017

 
  ต้อนรับ Mr. Kimihiro Kuromizu Mr. Toru Hashimoto และ Mr. Yuta Honobe ผู้แทนจากเมืองโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้แนวทางและประสบการณ์ในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ของเมืองโยโกฮาม่า

      ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และโฆษกกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย นางสาวชนานัญ บัวเขียว ผู้อำนวยการสำนักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ให้การต้อนรับ Mr. Kimihiro Kuromizu Mr. Toru Hashimoto และ Mr. Yuta Honobe ผู้แทนจากเมืองโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้แนวทางและประสบการณ์ในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ของเมืองโยโกฮาม่า และยินดีกับนโยบายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของไทย ทั้งนี้ พร้อมให้การสนับสนุนกับรัฐบาลไทยในนโยบายดังกล่าว ณ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ถ.เพชรบุรี

       โครงการ Smart City เป็นโครงการที่สอดรับกับแผนพัฒนาประเทศไทยสู่ยุค Thailand 4.0 โดย กระทรวงพลังงานมีเป้าในการขับเคลื่อนนโยบาย Energy 4.0 และมอบหมายให้ สนพ.เป็นผู้ดำเนินโครงการและกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนให้เป็นไปตามแผน ซึ่ง สนพ.ได้มีข้อตกลงร่วมกับ เมืองโยโกฮาม่า ในฐานะเมืองต้นแบบที่มีการบริหารจัดเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ศึกษาและยกระดับการพัฒนาพื้นที่ในประเทศไทยให้เป็นเมืองอัจฉริยะอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

 

 

 
 
   
 
   
 
 
หน้าหลัก ติดต่อเรา คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
Copyright © 2009 www.enconfund.com. All rights reserved.