กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
 
 
 

หน้าหลัก > ข่าวกิจกรรม/การอบรม
 
 
งาน ASEAN Sustainable Energy Week 2017 
 
 

 

 
 
งาน ASEAN Sustainable Energy Week 2017
 

  18/05/2017

 
  งาน ASEAN Sustainable Energy Week 2017 เน้นการส่งเสริมให้ไทยเป็นผู้นำด้านพลังงานทดแทนในภูมิภาคอาเซียน และสอดรับกับการขับเคลื่อนแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558 – 2579 (Energy Efficiency Plan : EEP2015)

      (วันที่ 7 มิถุนายน 2560) พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงพลังงาน ร่วมเยี่ยมชมบูธนิทรรศการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ซึ่งมี ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และโฆษกกระทรวงพลังงาน ให้การต้อนรับ

 
       งาน ASEAN Sustainable Energy Week 2017 เน้นการส่งเสริมให้ไทยเป็นผู้นำด้านพลังงานทดแทนในภูมิภาคอาเซียน และสอดรับกับการขับเคลื่อนแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558 – 2579 (Energy Efficiency Plan : EEP2015) เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพที่ได้นำเสนอภายใต้แนวคิด Energy 4.0 โดยมีเป้าหมายหลัก คือ การลดความเข้มของการใช้พลังงานลงร้อยละ 30 ภายใน พ.ศ.2579 เมื่อเทียบกับปี 2553 และเตรียมความพร้อมก้าวสู่ยุค Energy 4.0 ซึ่งในครั้งนี้มีการจัดแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ SPP Hybrid Firm (Small Power Plant Hybrid Firm) แหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กที่ผสมผสานพลังงานทางเลือกและอื่นๆ  ซึ่ง สนพ. ได้สนับสนุนการจัดงานเผยแพร่ด้านวิชาการและพลังงานของไทย จะเป็นโอกาสที่จะให้ประเทศไทยมีเวทีที่เป็นนโยบายสำคัญ ในเรื่อง SPP Hybrid Firm และเป็นนโยบายสนับสนุนการรับซื้อไฟฟ้าภาคเอกชนแบบผสมผสาน นอกจากนี้ภายในบูธยังมีการแสดงการทำงานของ ESP Application ที่สามารถวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานรายพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการพลังงานต่อไป 
 
 
เชิญพบบูธกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้ที่งาน ASEAN Sustainable Energy Week 2017,  7-10 มิถุนายน 2560 ณ Hall 103, ไบเทค  บางนา
 

#25ปี #กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน #สร้างสรรค์โปร่งใสยั่งยืน #AseanSustainableEnergyWeek2017 #SPPHybridFirm #ESPApplication

 
 
   
 
   
 
 
หน้าหลัก ติดต่อเรา คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
Copyright © 2009 www.enconfund.com. All rights reserved.