กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
 
 
 

 
หน้าหลัก > ข่าวกิจกรรม/การอบรม
ค้นหาข่าว
      ใส่คำที่ต้องการค้นหา :      เดือน :     ปี :       
         ขึ้นต้นด้วย     บางคำ     ทั้งประโยค
 
 
ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
15/06/2017
 
สัมมนา 2nd EPPO ASEAN Energy Forum : Myanmar โดยมี ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร
สัมมนา 2nd EPPO ASEAN Energy Forum : Myanmar โดยมี ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร
09/06/2017
 
Moving Towards ASEAN Smart Cities 2017
Moving Towards ASEANs Smart Cities 2017
08/06/2017
 
งาน ASEAN Sustainable Energy Week 2017
งาน ASEAN Sustainable Energy Week 2017
18/05/2017
 
สปอตโฆษณากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
สปอตโฆษณากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
26/03/2017
 
การส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนด้านพลังงานทดแทน
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2535 เพื่อกำหนดมาตรการกำกับดูแล และส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
26/03/2017
 
การขับเคลื่อนพลังงานไทยในหลายด้าน
ตลอด 25 ปีที่ผ่านมา กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ผ่านการสนับสนุนทางการเงินให้กับงานศึกษาวิจัย การสาธิตและการผลักดันโครงการนำร่อง เพื่อก่อเกิดสิ่งใหม่ๆ ด้านพลังงานของประเทศ
26/03/2017
 
สัมมนาเพื่อเสนอผลการศึกษา โครงการศึกษานโยบายซื้อขายไฟฟ้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในบริเวณชายแดน และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
วันที่ 6 มีนาคม 2560 ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเพื่อเสนอผลการศึกษา โครงการศึกษานโยบายซื้อขายไฟฟ้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในบริเวณชายแดน และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
08/03/2017
 
นิทรรศการแสดงผลงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานฐานนวัตกรรม Energy 4.0
นิทรรศการแสดงผลงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานฐานนวัตกรรม Energy 4.0
08/03/2017
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มสมรรถนะให้เจ้าหน้าที่เบิกจ่าย - เจ้าหน้าที่พัสดุ เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน”
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มสมรรถนะให้เจ้าหน้าที่เบิกจ่าย - เจ้าหน้าที่พัสดุ เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน” วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรม รอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ
08/03/2017

 
21 กรกฏาคม 2017   
 
    
   
  1  
  2 3 4 5 6 7 8  
  9 10 11 12 13 14 15  
  16 17 18 19 20 21 22  
  23 24 25 26 27 28 29  
  30 31  
     

 
     
 
หน้าหลัก ติดต่อเรา คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
Copyright © 2009 www.enconfund.com. All rights reserved.