กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
 
 
 

หน้าหลัก > แผนอนุรักษ์พลังงาน > ด้านพลังงานทดแทน
 
 
 
 
 
   
   
         
   

     

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.)
  แผนพลังงานทดแทน 593,370,550 บาท
  1. กลุ่มงานดำเนินงาน -
  2. กลุ่มงานค้นคว้า วิจัย ศึกษาเพื่อการพัฒนาและส่งเสริม 300,000,000 บาท
  3. กลุ่มงานโครงการสาธิตหรือริเริ่ม 192,224,080 บาท
  4. กลุ่มงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ 65,708,900 บาท
  5. กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 35,437,570 บาท

 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.)
  แผนพลังงานทดแทน 2,369,794,908 บาท
  1. กลุ่มงานดำเนินงาน 13,531,510 บาท
  2. กลุ่มงานค้นคว้า วิจัย ศึกษาเพื่อการพัฒนาและส่งเสริม 117,000,183 บาท
  3. กลุ่มงานโครงการสาธิตหรือริเริ่ม 2,186,087,955 บาท
  4. กลุ่มงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ 47,715,310 บาท
  5. กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 5,459,950 บาท

 

 

   
 

 

 
 
 
หน้าหลัก ติดต่อเรา คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
Copyright © 2009 www.enconfund.com. All rights reserved.