กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
 
 
 

หน้าหลัก > แผนอนุรักษ์พลังงาน > ด้านประสิทธิภาพ
 
 
 
 
 
   
   
         
   

 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.)
  แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 1,017,749,850 บาท
  1. กลุ่มงานดำเนินงาน -
  2. กลุ่มงานค้นคว้า วิจัย ศึกษาเพื่อการพัฒนาและส่งเสริม 500,000,000 บาท
  3. กลุ่มงานโครงการสาธิตหรือริเริ่ม 106,350,000 บาท
  4. กลุ่มงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ 245,621,550 บาท
  5. กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 165,778,300 บาท

 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.)
  แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 4,160,213,595 บาท
  1. กลุ่มงานดำเนินงาน 15,996,968 บาท
  2. กลุ่มงานค้นคว้า วิจัย ศึกษาเพื่อการพัฒนาและส่งเสริม 122,399,180 บาท
  3. กลุ่มงานโครงการสาธิตหรือริเริ่ม 3,783,236,860 บาท
  4. กลุ่มงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ 143,639,500 บาท
  5. กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 94,941,087 บาท

 

 

   
 

 

 
 
 
หน้าหลัก ติดต่อเรา คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
Copyright © 2009 www.enconfund.com. All rights reserved.