หน้าหลัก > พระราชบัญญัติ > กฏหมายที่เกี่ยวข้อง > หลักเกณฑ์เงื่อน..
 
 

 

 
 
 
   
   
หลักเกณฑ์เงื่อนไขการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน


หลักเกณฑ์เงื่อนไขการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

1 แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ประกอบด้วย        

1.1 กลุ่มงานดำเนินงาน

1.2 กลุ่มงานค้นคว้าวิจัย ศึกษา เพื่อการพัฒนาและส่งเสริม

1.3 กลุ่มงานโครงการสาธิตหรือริเริ่ม

1.4 กลุ่มงานโฆษณาเผยแพร่ข้อมูล และประชาสัมพันธ์

1.5 กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร

1.6 กลุ่มงานป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้พลังงาน


 

 

 
 
 
หน้าหลัก ติดต่อเรา คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
Copyright © 2009 www.enconfund.com. All rights reserved.